Przedsiębiorstwo VTO-DEKOR Sp. z o.o. uzyskało pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”