Firma VTO-Dekor Sp. z o.o.
realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projekt:

Rozbudowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Firmy VTO-DEKOR w Głogówku wraz z przeprowadzeniem projektu badawczego pt. ''Opracowanie nowych powłok lakierniczych z efektem real wood-look i /lub haptycznych poprzez modyfikację wykorzystywanych dotąd warstw nanoszonych primerów i/lub lakierów zabezpieczających''

Wartość projektu: 6 890 186,92 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 642 849,30 zł

Celem projektu jest zwiększenia udziału przedsiębiorstwa w rynku folii finisz/oklein przeznaczonych dla szeroko pojętego przemysłu stolarsko-budowlanego, wdrożenie do produkcji nowych technologii, stanowiących innowacyjny i dotąd nie występujący na rynku krajowym produkt. Tym samym calem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału rozbudowanej jednostki B+R. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na realizację celu działania 1. RPO W, tj. zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Realizacja etapu 2 przyniesie efekt w postaci opracowania założeń procesu technologicznego produktu przy weryfikacji założonych odporności oraz określenie elementów składowych systemu. Realizacja etapu 3 przyniesie efekt w postaci prototypu /ów, sprawdzenia technologii w warunkach rzeczywistych oraz potwierdzenia, iż opracowana technologia jest gotowa do zaimplementowania do produkcji na docelowych ciągach produkcyjnych.