Firma VTO-Dekor Sp. z o.o.

realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projekt:

Działania z zakresu współpracy gospodarczej i promocji realizowane przez VTO-DEKOR w Głogówku

Wartość projektu: 303 053,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 193 953,92 zł

Celem projektu jest zwiększenia poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa, wdrożenie opisanych w projekcie działań z zakresu zawiązywania współpracy gospodarczej oraz internacjonalizacji, zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej na rynkach zagranicznych. W związku z powyższym cele projektu przyczyniają się do realizacji celu Działania 2.4 RPO WO. poprzez rozwój eksportu produktów wnioskodawcy nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polskich produktów na zagranicznych rynkach oraz przyczyni się to do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także przyczyni się do zwiększenia wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenia liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową