INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez Pana / Panią, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem RODO przez Administratora danych osobowych, którym jest VTO-DEKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku ul. Fabryczna 4a; 48-250 Głogówek, (zwana dalej „VTO-DEKOR” albo „Administratorem”) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075482, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67 750,00  zł, NIP 7551647652, REGON 531515948.

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez VTO-DEKOR, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania a także do cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie, gdy przetwarzanie następuje na podstawie zgody albo prawo wniesienia sprzeciwu jak i prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczenia w tym zakresie należy składać pod numerem telefonu 0 77 438 00 00 lub na adres mailowy sekretariat@vtodekor.pl, albo listownie na wskazany adres siedziby Fundacji.

Szczegółowe zasady stosowane  przez Spółkę w zakresie ochrony danych osobowych, a także przysługujące prawa w zw. z przetwarzaniem danych osobowych osób których dane dotyczą, znajdują się na stronie internetowej Spółki www.vtodekor.pl, pod zakładką Polityka Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Dane kontaktowe

SIEDZIBA FIRMY

ul. Fabryczna 4a, 48-250 Głogówek

NIP 755 16 47 652
REGON 531515948
KRS 0000075482

SEKRETARIAT

Michaela Dziadzia
tel. +48 77 438 00 00
fax. +48 77 438 00 01
sekretariat@vtodekor.pl

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

Rafał Frączkowski
Specjalista ds. Zaopatrzenia
tel. +48 77 438 00 14
rfraczkowski@vtodekor.pl

DZIAŁ KADR

Jolanta Wilk-Bogocz
Kierownik działu finansowo-administracyjnego
tel. +48 77 438 00 06
jwilk@vtodekor.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Lucyna Stańco
tel. +48 77 438 00 08

Dział sprzedaży

Mariusz Górak

Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. +48 604 485 906
mail: mgorak@vtodekor.pl

Gabriel Honka

Menedżer Eksportu
tel. +48 691 537 547
mail: ghonka@vtodekor.pl

Katarzyna Mruk

Specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 77 438 00 07
mail: kmruk@vtodekor.pl

Anna Sitek

Koordynator ds. Sprzedaży
tel. +48 77 438 00 12
mail: asitek@vtodekor.pl

Kontakt z nami

Za pomocą poniższego formularza zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.