VTO-DEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską pn. „Wprowadzenie nowych produktów na nowe rynki celem minimalizacji negatywnych skutków brexit”

Głównym celem projektu jest likwidacja strat jakie firma VTO-DEKOR poniósła w związku z brexit, poprzez pozyskanie nowych rynków eksportowych i otwarcie nowych kanałów sprzedażowych oraz rozszerzenie oferty produktowej o nowy/ulepszony produkt na nowe rynki eksportowe.

W ramach projektu celem zostaną podjęte działania inwestycyjne celem uruchomienia produkcji nowego typu oklein w formach dostosowanych do nowych rynków eksportowych. Nastąpi to poprzez zakup kompletu cylindrów drukarskich do drukowania poszczególnych warstw określonych wzorów oklein.

Efektem realizacji projektu będzie uzyskanie przychodów niwelujących straty z tytułu wystąpienia UK z UE.

Całkowita wartość Projektu: 68 882,87 €

Kwota dofinansowania: 58 550,43  €

Grupa Cylindrów Dąb Craft                             

Grupa Cylindrów Marmur Nero