VTO-DEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską pn. „Wprowadzenie nowych produktów na nowe rynki celem minimalizacji negatywnych skutków brexit”

Głównym celem projektu jest likwidacja strat jakie firma VTO-DEKOR poniósła w związku z brexit, poprzez pozyskanie nowych rynków eksportowych i otwarcie nowych kanałów sprzedażowych oraz rozszerzenie oferty produktowej o nowy/ulepszony produkt na nowe rynki eksportowe.

W ramach projektu celem zostaną podjęte działania inwestycyjne celem uruchomienia produkcji nowego typu oklein w formach dostosowanych do nowych rynków eksportowych. Nastąpi to poprzez zakup kompletu cylindrów drukarskich do drukowania poszczególnych warstw określonych wzorów oklein.

Efektem realizacji projektu będzie uzyskanie przychodów niwelujących straty z tytułu wystąpienia UK z UE.

Całkowita wartość Projektu: 68 882,87 €

Kwota dofinansowania: 58 550,43  €

Grupa Cylindrów Dąb Craft                             

Grupa Cylindrów Marmur Nero     

VTO-DEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit poprzez działania proeksportowe”.

 Nr projektu: PBAR.02.01.00-00-0726/23

Głównym celem projektu jest likwidacja strat jakie firma VTO-DEKOR poniosła w związku z brexit, poprzez pozyskanie nowych rynków eksportowych i otwarcie nowych kanałów sprzedażowych na pełen asortyment firmy.

W ramach projektu przedstawiciele firmy VTO-DEKOR wzięli udział w targach INTERZUM 2023 w Kolonii w roli wystawcy w dniach 8 -13 maj 2023 oraz w misji gospodarczej do Mediolanu (Włochy), celem udziału w charakterze odwiedzającego targi Salone de Mobile. Misja odbyła się w dniach 18-20.04.2023.

Efektem realizacji projektu będzie uzyskanie przychodów niwelujących straty z tytułu wystąpienia UK z UE.

Całkowita wartość Projektu: 31 534,55 €

Kwota dofinansowania: 24 103,19 €

Misja gospodarcza- targi Salone del Mobile w Mediolanie

Targi INTERZUM 2023 w Kolonii